Artikelen van Noordelijke Administratie Coöperatie

Inkomensafhankelijke Pensioenopbouw?

De pensioenopbouw van werknemers zou inkomensafhankelijk moeten worden. Daarvoor pleit FNV-bestuurder en pensioenexpert Gijs van Dijk in een interview in Het Financieele Dagblad dat vrijdag werd gepubliceerd. De vakbondsman stelt voor om hogere inkomens bij hetzelfde premiepercentage minder pensioen te laten opbouwen en lagere inkomens juist meer. ”Op dit moment subsidieert bij sommige fondsen de […]

Minister Asscher: 20 miljoen voor sectorplan in de auto- en rijwielbranche

Bron: Rijksoverheid Er komt 20 miljoen euro beschikbaar voor een sectorplan in de auto-en rijwielbranche. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betaalt daarvan de helft, de rest van het bedrag komt van werkgevers en vakbonden in de bedrijfstak. Het geld gaat onder meer naar extra leerwerkplekken voor jongeren en de begeleiding van ontslagen […]

Wiebes beantwoordt vragen over VAR-verklaringen voor zzp’ers

Aan staatssecretaris Wiebes (Financiën) is vanuit de Tweede Kamer onder andere gevraagd hoe de kosten van het inhuren van een zelfstandige zich verhouden tot de kosten van het aannemen van een werknemer. Volgens Wiebes is het niet eenvoudig om deze vergelijking te maken, omdat zowel het uurtarief van de zelfstandige als het loon van de […]

Dijsselbloem sceptisch over financiële transactietaks

Bron: VNO-NCW en Elsevier Fiscaal Onder de 28 lidstaten van de Europese Unie is verdeeldheid over de invoering van een belasting op financiële transacties. Dat bleek dinsdag 6 mei 2014 tijdens het overleg van de Europese ministers van Financiën in Brussel. Minister Dijsselbloem is vooralsnog tegen de invoering van een transactietaks. Nederland wil alleen aan […]

EU-landen zetten stap naar transactietaks

Bron: ANP Een kopgroep van tien EU-lidstaten, waaronder Duitsland en Frankrijk, wil vanaf begin 2016 een speciale taks op financiële transacties heffen. De belasting moet speculaties indammen en is ook bedoeld om de financiële sector te laten meebetalen aan de crisis.