Minister Asscher: 20 miljoen voor sectorplan in de auto- en rijwielbranche

Bron: Rijksoverheid

Er komt 20 miljoen euro beschikbaar voor een sectorplan in de auto-en rijwielbranche. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betaalt daarvan de helft, de rest van het bedrag komt van werkgevers en vakbonden in de bedrijfstak. Het geld gaat onder meer naar extra leerwerkplekken voor jongeren en de begeleiding van ontslagen werknemers naar ander  werk. Dat maakt minister Asscher vandaag bekend.

Lees meer

Wiebes beantwoordt vragen over VAR-verklaringen voor zzp’ers

Aan staatssecretaris Wiebes (Financiën) is vanuit de Tweede Kamer onder andere gevraagd hoe de kosten van het inhuren van een zelfstandige zich verhouden tot de kosten van het aannemen van een werknemer. Volgens Wiebes is het niet eenvoudig om deze vergelijking te maken, omdat zowel het uurtarief van de zelfstandige als het loon van de werknemer onderdeel uitmaakt van de afspraak met de opdrachtgever en werkgever, die van geval tot geval kan verschillen. Lees meer

Dijsselbloem sceptisch over financiële transactietaks

Bron: VNO-NCW en Elsevier Fiscaal

Onder de 28 lidstaten van de Europese Unie is verdeeldheid over de invoering van een belasting op financiële transacties. Dat bleek dinsdag 6 mei 2014 tijdens het overleg van de Europese ministers van Financiën in Brussel. Minister Dijsselbloem is vooralsnog tegen de invoering van een transactietaks. Nederland wil alleen aan een transactietaks deelnemen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, met name een vrijwaring voor Nederlandse pensioenfondsen. “Maar ik wacht nog steeds op een duidelijk voorstel,” aldus Dijsselbloem. Lees meer