Jaarrekening of financieel jaarverslag

Het financieel jaarverslag, ook wel jaarrekening genoemd, is een belangrijk onderdeel van uw financiële administratie. De jaarrekening wordt eenmaal per jaar opgesteld, naar aanleiding van uw boekhouding.

De Noordelijke Administratie Coöperatie verzorgt uw jaarverslag in overeenstemming met de algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Het opstellen van een correcte jaarrekening is nodig voor uw (winst)aangifte inkomstenbelasting.

Heeft u een BV? Dan zorgen wij ook voor de publicatiestukken en notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).

Heeft u vragen? Of bent u benieuwd of wij goedkoper zijn dan uw huidige accountant? Mail ons dan